NIE WSTYDŹ SIĘ


ŻE NIE SPŁACASZ KREDYTU MIESZKANIOWEGO.


Niech wstydzą się banksterzy

Kryzys finansowy nie zaszkodził bankom. Rządy wszystkich państw w tym Polski, które przecież ty utrzymujesz z podatków, poniosły koszty ochrony systemu bankowego. Żadna partia w Polsce nie zatroszczyła się o los zwykłych obywateli na których w ostatecznym rozrachunku spadł ciężar złych kredytów, banksterskiego kryzysu i bezrobocia. Polski ustawodawca nie zrobił nic aby prawo chroniło obywateli, którzy padli ofiarą banksterki.

Demokracja Bezpośrednia zwraca władzę obywatelom i dąży do tego aby prawo chroniło w pierwszej kolejności obywateli a dopiero potem interesy korporacji finansowych. Ponieważ banki nie szanują tego, że dzięki pieniądzom obywateli połowa z nich nie zbankrutowała i zgodnie z doniesieniami prasowymi [ CZYTAJ TUTAJ ] rozpoczęły masowy proces wysprzedaży zagrożonych kredytów proponuje wprowadzenie niezwłocznie dwóch zmian w prawie, które zabezpieczą 300 tys. obywateli przed baksterskimi praktykami instytucji finansowych.

NOWELICJA PRAWA | REFRENDUM

1. Podwyższenie kwoty wolnej od zajęć komorniczych do kwoty równiej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia krajowego.

2. Usprawienie przepisów o upadłości konsumenckiej tak aby wraz z przejęciem przez bank nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu dalsza egzekucja było ograniczona.
Pytanie referendalne:
Czy jesteś za nowelizacją:
art 871 §1 ust. 2 Kodeksu pracy poprzez zmianę treści z:
"Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne"
na
" Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
1) trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne"

W art. 11. ustawy prawo nprawcze i upadłościowe poprzez dodanie ę ust. 3 w brzmieniu:

3. Dłużnika będacego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy na bieżąco wykonuje swoje wymagalne zobowiązania pieniężne lecz suma okresowych zobowiązań pieniężnych przewyższa 3/4 jego dochodów.
Art. 491(7) ust. 1. zd. 2. otrzymuje brzmienie:
"W planie spłaty wierzycieli uwzględnia się wszystkie zobowiązania upadłego powstałe po dnia jego ustalenia, lecz miesięczna kwota wykonania zobowiązania nie może być wyższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów
Uzasadnienie pytania referendalnego:
Spekulacje finansowe międzynarodowych instytucji finansowych postawił w stan upadłości wielu kredytobiorców którzy w latach 2006-2007 podpisali umowy kredytowej na finansowanie zakupu nieruchomości rozliczanej we frankach. Raty wzrosły dwukrotnie. Uważamy, że wobec interwencji państwowej w ochronę systemu bankowego, w sposób szkodliwy kredytobiorcy ci, przejęli koszty całego kryzysu mimo iż winni są nieodpowiedzialni finansiści i nadzór bankowy. Dlatego też, aby równomiernie rozłożyć koszty złych decyzji, uważamy że tymi dwoma nowelizacjami należy przywrócić równowagę w stosunkach rynkowych między bankami/ firmami windykacyjnymi a klientami, aby stworzyć warunki do ugodowego rozwiązywania kłopotów ze spłatą kredytów. Zwrócić należy uwagę, iż w Polsce na skutek finansowego przekrętu na frankach szwajcarskich, dezinformacji, powstałą cała rzesza biednych bogaczy. Ludzie którzy ciężko pracują, przyjeżdżają do dużych Polskich miast zamiast wyjeżdżać do Anglii, w obecnym stanie prawnym są ubodzy nawet jeśli osiągają średnie dochody. Przykład - średnie zarobiki 3 tys , rata kredytu za kawalerkę wziętgo we frankach na 30 lat - 2,7 zł. Do tej grupy dołącza całą rzesza osób, którym odebrano nieruchomości na skutek licytacji a nadal posiadają ogromne zadłużenie równe pierwotnej wartości kredytu. Ponieważ nie są w stanie ochronić swojego wynagrodzenie w odpowiedni sposób przed windykacją komorniczą, zasilają szarą strefę lub trać ekonomiczny sens prowadzenia efektywnej aktywności zawodowej. Aby umożliwić wierzycielom normalne funkcjonowanie i wyrównać ich szanse w negocjacjach z bankami wnioskujemy o podwyższenie minimalnej kwoty wynagrodzenia chronionego przed egzekucją. Drugim problem jest stworzenie dla osób które mimo posiadanych dochodów, większość z nich przeznaczają na obsługę zadłużenia skutecznej podstawy prawnej do wyrwani się z tego stanu poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Trzecia zmiana ma pozwolić ograniczyć bankom windykowanie należności z tytułu nie spłacanego kredytu mieszkaniowego po skutecznej licytacji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.
Dlaczego warto zarejestrować swój głos poparcia:
System referendum24.pl to narzędzie zbierające kontakty do osób, które będą chciały poprzeć prawdziwym podpisem wniosek o przeprowadzenie referendum. Dane, które zostawiasz, posłużą jedynie w celu organizacji terytorialnej procesu zbierania realnych podpisów i organizacji pracy wolontariuszy. Będziemy również wysyłać do Ciebie pytania, czy nie chciałbyś wesprzeć innych referendów, ponieważ celem referendum24.pl jest wykorzystanie synergii społecznej. Przykład: Referendum A popiera 100 tys., referendum B popiera 200 tys., referendum C popiera 250 tys. Każdy wniosek osobno nie ma szans, ale jeśli sympatycy A, B i C wyraziliby zgodę na wzajemne wsparcie wniosków, osiągnęlibyśmy poparcie wszystkich trzech referendów ponad wymagane 500 tys. dla każdego z osobna.
Regulamin | Polityka prywatności
Krok 1.
Wprowadź wszystkie dane i przejdź do Krok 2.
Krok 2.
Podaj swój adres zamieszkania i kliknij przycisk "Pokaż punkt na mapie" - pojawi się punkt który będzie można w dowolny sposób przenieść do określonego miejsca. Użyj przycisków referendum zajrestruj i oznacznie referendów na mapie aby przybliżyć lub oddalić mapkę.
Pokaż punkt na mapie
Krok 3.
Czy gotów jesteś pomóc zbierać podpisy ?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu organizacji referendum na zasadach określonych