Kliknij i przejdź do Referendum24.pl

Próg ostrożnościowy długu publicznego

Jak długo można żyć na kredyt?

Facebook
Dołącz do wydarzenia
Zobacz jak dodać wszystkich znajomych do wydarzenie za pomocą jednego kliknięcia
Facebook Google+ wykop twitter linkedin pintrest

Chcecie żyć na coraz większy kredyt?

Dług publiczny to zadłużenie zaciągnięte przez państwo. Zwiększa się on za każdym razem, gdy w budżecie wystąpi deficyt. W Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją co roku. Do 2013 r. po przekroczeniu przez dług publiczny wartości 50% produktu krajowego brutto, w ustawie budżetowej na kolejny rok stosunek deficytu budżetowego do dochodu państwa nie mógł być zwiększony w porównaniu do roku bieżącego. Usunięcie tego progu ostrożnościowego przez koalicję PO-PSL umożliwia dalsze zadłużanie państwa. Aby nie przekroczyć dalszych progów, rząd sięgnął po pieniądze przyszłych emerytów zgromadzone w OFE.

Czy popierasz przywrócenie w ostatnim brzmieniu art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchylonego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1646)?

Uchylenie art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zlikwidowało tzw. próg ostrożnościowy służący ograniczeniu długu publicznego. W referendum powinniśmy domagać się przywrócenia tego progu. W przypadku naszej bezczynności politycy będą mogli bezkarnie usuwać kolejne przeszkody w zadłużaniu państwa. UWAGA: Art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym mówi, że referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć wydatków i dochodów. Nie oznacza to jednak, że nie może dotyczyć deficytu budżetowego. Jeśli Marszałek Sejmu uzna inaczej, powyższy przepis będzie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodny z art. 4 ust. 2 Konstytucji RP.


Kilknij tutaj aby wysłać wiadomość do autora referendum

Jeśli jesteś zainteresowany referendum, zarejestruj się !

Krok 1.
Wprowadź wszystkie dane i przejdź do Krok 2.
Krok 2.
Podaj swój adres zamieszkania i kliknij przycisk "Pokaż punkt na mapie" - pojawi się punkt który będzie można w dowolny sposób przenieść do określonego miejsca. Użyj przycisków i aby przybliżyć lub oddalić mapkę.
Pokaż punkt na mapie
Krok 3.
Czy gotów jesteś pomóc zbierać podpisy ?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu organizacji referendum na zasadach określonych
System referendum24.pl to narzędzie zbierające kontakty do osób, które będą chciały poprzeć prawdziwym podpisem wniosek o przeprowadzenie referendum. Dane, które zostawiasz, posłużą jedynie w celu organizacji terytorialnej procesu zbierania realnych podpisów i organizacji pracy wolontariuszy. Będziemy również wysyłać do Ciebie pytania, czy nie chciałbyś wesprzeć innych referendów, ponieważ celem referendum24.pl jest wykorzystanie synergii społecznej. Przykład: Referendum A popiera 100 tys., referendum B popiera 200 tys., referendum C popiera 250 tys. Każdy wniosek osobno nie ma szans, ale jeśli sympatycy A, B i C wyraziliby zgodę na wzajemne wsparcie wniosków, osiągnęlibyśmy poparcie wszystkich trzech referendów ponad wymagane 500 tys. dla każdego z osobna.
Kliknij aby zobaczyć mapkę