Kliknij i przejdź do Referendum24.pl

Próg ostrożnościowy długu publicznego

Jak długo można żyć na kredyt?

Facebook
Dołącz do wydarzenia
Zobacz jak dodać wszystkich znajomych do wydarzenie za pomocą jednego kliknięcia
Facebook wykop twitter linkedin pintrest

Chcecie żyć na coraz większy kredyt?

Dług publiczny to zadłużenie zaciągnięte przez państwo. Zwiększa się on za każdym razem, gdy w budżecie wystąpi deficyt. W Polsce mamy do czynienia z taką sytuacją co roku. Do 2013 r. po przekroczeniu przez dług publiczny wartości 50% produktu krajowego brutto, w ustawie budżetowej na kolejny rok stosunek deficytu budżetowego do dochodu państwa nie mógł być zwiększony w porównaniu do roku bieżącego. Usunięcie tego progu ostrożnościowego przez koalicję PO-PSL umożliwia dalsze zadłużanie państwa. Aby nie przekroczyć dalszych progów, rząd sięgnął po pieniądze przyszłych emerytów zgromadzone w OFE.

Czy popierasz przywrócenie w ostatnim brzmieniu art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), uchylonego ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1646)?

Uchylenie art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zlikwidowało tzw. próg ostrożnościowy służący ograniczeniu długu publicznego. W referendum powinniśmy domagać się przywrócenia tego progu. W przypadku naszej bezczynności politycy będą mogli bezkarnie usuwać kolejne przeszkody w zadłużaniu państwa. UWAGA: Art. 63 ust. 2 pkt 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym mówi, że referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć wydatków i dochodów. Nie oznacza to jednak, że nie może dotyczyć deficytu budżetowego. Jeśli Marszałek Sejmu uzna inaczej, powyższy przepis będzie można zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodny z art. 4 ust. 2 Konstytucji RP.


Kilknij tutaj aby wysłać wiadomość do autora referendum

Jeśli jesteś zainteresowany referendum, zarejestruj się !

Krok 1.
Wprowadź wszystkie dane i przejdź do Krok 2.
Krok 2.
Podaj swój adres zamieszkania i kliknij przycisk "Pokaż punkt na mapie" - pojawi się punkt który będzie można w dowolny sposób przenieść do określonego miejsca. Użyj przycisków i aby przybliżyć lub oddalić mapkę.
Pokaż punkt na mapie
Krok 3.
Dziękujemy za rejestrację poparcia.
Czy chciałbyś dodatkowo wesprzeć projekt pomagając gromadzić podpisy poprzez utworzenie punktu zbiórki?
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu organizacji referendum na zasadach określonych
System referendum24.pl to narzędzie zbierające kontakty do osób, które będą chciały poprzeć prawdziwym podpisem wniosek o przeprowadzenie referendum. Dane, które zostawiasz, posłużą jedynie w celu organizacji terytorialnej procesu zbierania realnych podpisów i organizacji pracy wolontariuszy. Będziemy również wysyłać do Ciebie pytania, czy nie chciałbyś wesprzeć innych referendów, ponieważ celem referendum24.pl jest wykorzystanie synergii społecznej. Przykład: Referendum A popiera 100 tys., referendum B popiera 200 tys., referendum C popiera 250 tys. Każdy wniosek osobno nie ma szans, ale jeśli sympatycy A, B i C wyraziliby zgodę na wzajemne wsparcie wniosków, osiągnęlibyśmy poparcie wszystkich trzech referendów ponad wymagane 500 tys. dla każdego z osobna.
Kliknij aby zobaczyć mapkę